Uwaga – wszystkim przedsiębiorcom przypominamy o ułatwieniach przy zatrudnianiu byłych osadzonych. W tym kontekście – jako Radio – wystartowaliśmy z projektem Społeczne Forum Pracodawców.Na naszej antenie ruszyła następna jego edycja. Od dziś w każdy piątek o 15:15 audycje w tym temacie.

W projekcie – przypomnę – zachęcamy Państwa – przedstawicieli firm – do zatrudniania byłych więźniów. A dlaczego warto włączyć się w te działania? Proszę posłuchać. O potrzebie i sensie zatrudniania więźniów i byłych więźniów mówi ks. Mieczysław Puzewicz – dyrektor naszego Radia, od ponad 25 lat wspierający więźniów w wychodzeniu na prostą.

 

 

oczywiście z Państwa udziałem. Polecamy nasze radiowy projekt – Społeczne Forum Pracodawców i informacje dotyczące jego założeń. Komplet audycji od dziś w każdy piątek, tuż po 15:00. zapraszamy do słuchania na 87, 9 FM.