Dnia 1 grudnia 2016 r. na terenie Targów Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11
w Lublinie odbędą się IV Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych.

Organizatorem jest Prezydent Miasta Lublin przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Lublinie, Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Potrzebujących Wsparcia „IUVO”, Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, Forum Kobiet Lublina oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Inicjatywa ma na celu promowanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, zwiększenie świadomości na temat praw, potrzeb i możliwości tej grupy społecznej,
a także przełamywanie stereotypowego wizerunku osób niepełnosprawnych jako zależnych oraz biernych zawodowo.

Targom towarzyszyć będzie konferencja merytoryczna dotycząca dwóch zagadnień: zatrudnienia i roli aktywności artystycznej w życiu osób niepełnosprawnych
W programie przewidziana jest kampania informacyjna dla pracodawców i osób niepełnosprawnych, warsztaty dla pracodawców i pracowników oraz warsztaty plastyczne.