Zapraszamy Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „OD „KWESTII RUSKIEJ” DO POLITYKI UKRAIŃSKIEJ” – Ukraina w polskiej myśli politycznej i polityce zagranicznej. Sympozjum jest poświęcone 25-leciu stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą oraz 5 rocznicy działalności Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich Centrum UCRAINICUM KUL.

O szczegółach mówi prof. Włodzimierz Osadczy.

I jeszcze program:

9 grudnia 2016 r. CJPII – 919
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
10.00 – otwarcie konferencji
Słowa powitania i rozpoczęcie obrad
13.00 -15.00 – przerwa obiadowa, 15.00 – kontynuacja obrad
18.00 – podsumowanie pierwszego dnia konferencji

10 grudnia 2016 r. CJPII – 919
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
10.00 – 12.00 kontynuacja obrad i podsumowanie konferencji