Niektórzy rodzice uchylają się od obowiązkowych szczepień swoich dzieci. Do tych obowiązkowych  należą np. szczepionka przeciwko odrze, śwince, tężcowi czy różyczce. Gdzie ma swój początek kampania anty – szczepionkowa?I co może grozić za odmowę obowiązkowych szczepień? Materiał Joanny Szwedo