Proponowane założenia wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego mają wejść w życie od października. A chodzi o podział uczelni na trzy typy: badawcze, dydaktyczne i badawczo – dydaktyczne. Jednym z celów jest umiędzynarodowienie uczelni, ale przede wszystkim mowa o transferze wiedzy do gospodarki. Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami  ma przynieść wiele korzyści. Jednak jak zaznacza rektor jednej z lubelskich uczelni może być pewien problem. Jaki? Materiał Joanny Szwedo