Koło Naukowe Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących „Surdus Loquens” Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących oraz Katedra Pedagogiki Specjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II mają zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową „O TYM SIĘ NIE MÓWI IV – Komunikacja osób niedosłyszących” która odbędzie się w dniach 31 marca – 2 kwietnia 2017 r. w Hotelu Victoria przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60.

Konferencja „O tym się nie mówi 4” jest skierowana do osób niesłyszących, studentów, nauczycieli, wykładowców uczelni wyższych, rodziców, osób pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w fundacjach.  W tej edycji konferencji będziemy mówić o komunikacji  osób niesłyszących w społeczeństwie – w języku ojczystym, jak również w języku obcym, w mediach, o wierze osób niesłyszących. Konferencja „O tym się nie mówi”  jest unikalna – jako jedyna konferencja w Polsce dotyczy tematu wyłącznie osób niesłyszących.
Poprzednie edycje pokazały, iż rozległość tematyki związanej z uszkodzeniem słuchu powoduje, że temat pozostaje nadal niewyczerpany. Komunikacja – jak wiemy – jest to przekazywanie i odbieranie informacji w kontakcie z drugą osobą. Jest niezwykle ważną funkcją w naszym życiu – także u osób z dysfunkcją słuchu. Możemy komunikować się za pomocą mowy, pisma, migów czy mowy wspomaganej fonogestami. Poruszymy także temat komunikacji osób niedosłyszących w języku obcym.

Harmonogram:

PIĄTEK

14:00- 16:00 REJESTRACJA (zakwaterowanie)

16:00 INAUGURACJA OTWARCIA KONFERENCJI

16:30- 18:00 SESJA NAUKOWA CZ. I

18:00- 18:30 Przerwa kawowa

18:30- 20:00 SESJA NAUKOWA CZ. II

20:00 Uroczysta kolacja

SOBOTA

Do 09:30 Śniadanie

10:00- 12:00 I SESJA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

12:00- 12:30 Przerwa kawowa

12:30- 14:30 II SESJA KOMUNIKACJA MEDIALNA

14:30- 15:30 Obiad

15:30 – 17:30 III SESJA KOMUNIKACJA JĘZYKOWA- MIĘDZYNARODOWA

17:30- 18:00 Przerwa kawowa

18:00- 20:00 WARSZTATY

20:00 kolacja

NIEDZIELA

Do 09:30 Śniadanie

10:00- 12:00 IV SESJA KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA 1

2:00- 12:30 Przerwa kawowa

12:30- 14:00 Niespodzianka

13:45- 14:00 Zakończenie

14:00 Obiad i Pożegnanie uczesników