W dniu 7 marca 2017 o godzinie 18.00 w Muzeum Lubelskim odbędzie się promocja „Biblii Aramejskiej. Targum Neofiti 1- Księga Wyjścia. Tom II”

Literatura targumiczna zawiera w sobie tłumaczenia tekstów ksiąg Starego Testamentu ubogacone o
liczne informacje dotyczące środowiska, w którym powstawały. Dlatego też jest to bezcenny
komentarz do oryginału. Rzuca ona wyjątkowe światło na szersze rozumienie znaczenia tekstu
biblijnego z jego praktycznym odniesieniem do konkretnej sytuacji życiowej słuchacza. Prof. James H.
Charlesworth z Princeton uważa, że „targumy (…) są oknami, przez które możemy wniknąć w wyobraźnię autora, wejść w jego kulturę i dzięki temu skorygować nasze ubogie myślenie.”
Opublikowany nakładem wydawnictwa „Gaudium” tom pt. Targum Neofiti 1. Księga Wyjścia jest
przekładem autorstwa ks. prof. M. S. Wróbla i to z kolei 2. tom z serii Biblia Aramejska. Jego lektura
jeszcze bardziej wprowadza czytelnika w bogaty świat wrażliwości i myślenia starożytnych Żydów. Do
tej pory ukazał się tom pt. Targum Neofiti 1. Księga Rodzaju, a już wkrótce opublikowany zostanie
obszerny wstęp do całej serii Biblia Aramejska pt. Wprowadzenie do Biblii Aramejskiej. Słowo
otwierające do tego tomu napisał kardynał Gerhard L. Müller – prefekt Kongregacji Nauki Wiary.