W kwietniu ubiegłego roku województwo lubelskie przystąpiło do międzynarodowego projektu Clusters. Głównym celem jest możliwość skorzystania z doświadczeń regionów z terenu UE, wspierających rozwój klastrów. Dziś Lublin zgromadził partnerów projektu. Spotkanie było okazją do tego, aby dowiedzieć się czym jest polityka klastrowa i jak pod tym względem radzi sobie województwo lubelskie. Materiał Joanny Szwedo