W rozmowie z naszym gościem temat Proroctw zawartych w Piśmie Świętym. A to ludzkość fascynuje od wieków, w różnych kulturach i religiach. Fascynuje, przeraża, budzi ciekawość, wywołuje strach, oddziałuje na naszą wyobraźnie otwierając jej, może nawet nie znane właścicielowi rozważań, zakamarki..

Czy żyjemy w czasach ostatecznych? Czy wydarzenia, które obserwujemy są realizacją zapowiedzi, znaków zawartych w Proroctwach Biblijnych? Może wiele pokoleń w taki sposób interpretowało zawarte w proroctwach znaki i wychodziło z przekonania, że Czasy Ostatecznie właśnie nastały? Czy w dobie różnych przekazów medialnych, wielu interpretacji, których dokonuje się dzisiaj możemy założyć, że bliskie są czasy końca czy może w wielu przypadkach to nadinterpretacja? Przecież z Pisma Świętego wiemy i doskonale pamiętamy, że „nie znamy dnia ani godziny..” czy wobec tego wszelkie przekazy w naszych czasach są wiarygodne czy emocje należy ostudzić? Czy Prorok może kłamać?

Nasze spotkanie jednak zaczęliśmy od analizy Starego i Nowego Testamentu pod kątem różnic, części wspólnych, nowości. Będziemy mówić o tym w trzech wymiarach: Ciągłości, Braku Ciągłości i Postępu . Magdalena Sz. Naumiuk, zapraszam na 87,9 fm.

W studiu miałam przyjemność gościć ponownie naszego eksperta: Ks. dr Marcina Zielińskiego, biblistę, pracownika naukowego Instytutu Nauk Biblijnych KUL, Wicemoderatora Dzieła Biblijnego Archidiecezji Lubelskiej.

Cz. I