W debacie – obecność Polski w Unii Europejskiej oraz związane z tym komplikacje i wyzwania, a także wyjaśnienia co do podjętych decyzji podczas – kończących się dziś – obrad Sejmu.