W rozmowie – system resocjalizacji i readaptacji społecznej skazanych, a także komplikacje i wyzwania co do projektów w zakresie zatrudniania osób osadzonych.