W rozmowie – wyjaśnia co do przyjętych uchwał podczas ostatniej sesji, a także powody odwołania przedstawiciela PiS-u z funkcji wiceprzewodniczącego Sejmiku.