O zagrożeniach rodziny i wyzwaniach, przed jakimi stoją współczesne rodziny dyskutowano dziś w Instytucie Pedagogiki KUL. Wszystko za sprawą ogólnopolskiej konferencji – Rodzina w teorii i praktyce pedagogicznej. Rodziny zmagają  się z wieloma trudnościami. Gdy one  nawarstwią się, niewykluczone, że  istnieje  potrzeba terapii. To ona jest formą pomocy w powrocie rodziny do równowagi. A wyzwania? Wśród nich jest np. poświęcenie  większej ilości czasu  – dzieciom. Materiał Joanny Szwedo