W rozmowie – kompleksowa sytuacja szpitala, czyli kwestie finansowe placówki oraz informacje co do podjętych inwestycji, a także odniesienia do reformy zdrowia i jej wpływu na sytuację placówki.