Zapraszamy Państwa na Koncert Charytatywny  „Dajmy Dzieciom Uśmiech”, który odbędzie się 8 kwietnia 2017 r. o godzinie 11:00 w Domu Kultury LSM, przy ul. Wallenroda 4a.
Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na zakup pompy infuzyjnej dla Kliniki Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.