W rozmowie – skomplikowana sytuacja za naszą wschodnią granicą oraz propozycje współpracy między Ukrainą, Polską i Unią Europejską – związane z tym problemy i wyzwania.