W rozmowie – wartość służby, współczesne wyzwania solidarności, propozycje wolontariatu i kompleksowy charakter działań Stowarzyszenia.