W rozmowie – misyjność kapłaństwa, komplikacje i wyzwania odnośnie do pracy duszpasterskiej, a także znaczenie obchodów Triduum Paschalnego.