Tutaj grafika główna

Dar Życia to akcja zachęcająca do podjęcia świadomej decyzji dotyczącej oddania, po śmierci, narządów do przeszczepu. Już od 2012 roku docieramy z deklaracjami woli do mieszkańców Lublina a wspólnie z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego prowadzimy działania informacyjne i edukacyjne. Przypominamy także ważne słowa Jana Pawła II:

(…) W sercach ludzi, zwłaszcza młodych, należy utwierdzić przekonanie, że świat potrzebuje braterskiej miłości, której wyrazem może być decyzja o darowaniu narządów na przeszczep(…).

Deklaracje woli o przekazaniu po śmierci narządów do przeszczepu można otrzymać w siedzibie naszej rozgłośni przez cały rok.

Aktualności