1175357_398682953566820_492824427_n

Proszę Przepuść Mnie to działanie mające na celu promowanie, wśród lubelskich kierowców, kulturalnego zachowania wobec pieszych, którzy oczekują na przejściach. Nasi wolontariusze przebierają się w stroje zwierząt – po to by zwrócić na siebie uwagę kierowców – i ucinkami nagradzają tych, którzy zatrzymali się przed przejściem dla pieszych. Celem naszej akcji jej przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa i wierzymy, że można to osiągnąć poprzez zmianę nastawienia zmotoryzowanych użytkowników dróg. W naszą akcję zaangażowali się:

Aktualności