Goście Radia eR

Prezes i założyciel Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie, o. Filip Buczyński

W rozmowie - kondycja placówki oraz komplikacje i wyzwania co do perspektyw hospicyjnego leczenia.

By | 20 stycznia 2017|Audycje, Gość Radia eR, Goście Radia eR, Polecamy|

Pastor zboru, proboszcz lubelskiej parafii ewangelicko-augsburskiej, ks. Grzegorz Brudny

W rozmowie - odniesienia do Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - komplikacje i wyzwania z perspektywy wyznania protestanckiego, a także przypadające w tym roku 500-lecie reformacji.

By | 18 stycznia 2017|Audycje, Gość Radia eR, Goście Radia eR, Polecamy|

Wicemarszałek województwa lubelskiego, Arkadiusz Bratkowski

W rozmowie - kondycja samorządowych placówek służby zdrowia, ich finansowe komplikacje i wyzwania oraz propozycje marszałka na usprawnienie sytuacji.

By | 18 stycznia 2017|Audycje, Gość Radia eR, Goście Radia eR, Polecamy|

Prezes Motoru Lublin, Leszek Bartnicki

W rozmowie - kondycja klubu, wyjaśnienia do do perspektywy następnej rundy oraz kadrowe i finansowe wyzwania, jakie stoją przed spółką.  

By | 16 stycznia 2017|Audycje, Gość Radia eR, Goście Radia eR, Polecamy|

Biblista, ks. prof. Mirosław Wróbel oraz izraelski rabin, członek Rabinatu RP, Boaz Pash

W rozmowie - komplikacje, propozycje i wyzwania w kontekście relacji katolicko-judaistycznych oraz znaczenie przypadającego jutro Dnia Judaizmu.

By | 16 stycznia 2017|Audycje, Gość Radia eR, Goście Radia eR, Polecamy|

Polityczna Liga Mistrzów w Radiu eR. Gośćmi posłowie – Jan Łopata (PSL) i Artur Soboń (PiS)

W debacie wyjaśnienia społeczno-polityczne, a wśród tematów - kryzys parlamentarny i kondycja państwa.

By | 13 stycznia 2017|Audycje, Gość Radia eR, Goście Radia eR, Polecamy|