Goście Radia eR

Koordynator projektów na rzecz integracji uchodźców i cudzoziemców, adiunkt w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, zastępca prezesa lubelskiego Centrum Wolontariatu, dr Wojciech Wciseł

W rozmowie - kwestia unieważnienia przez rząd dokumentu dotyczącego polityki migracyjnej Polski i związane z tym komplikacje, ale też ocena nowych propozycji rządowych w kontekście aktualnej sytuacji uchodźców.

By | 23 marca 2017|Audycje, Gość Radia eR, Goście Radia eR, Polecamy|

Współpraca katolickiego Kościoła Polski i Kuby – następne spotkania na szczeblu Episkopatów

Zapraszamy Państwa na wywiad dotyczący sytuacji Kościoła na Kubie. Okazją - wizyta przedstawicieli kubańskiego Kościoła w Polsce. Wyjaśnijmy, że przewodniczący Konferencji Episkopatu Kuby abp diecezji Santiago de Cuba, Dionisio García Ibáñez oraz jego zastępca w kubańskim [...]

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Marian Przylepa

W rozmowie - kompleksowa sytuacja szpitala, czyli kwestie finansowe placówki oraz informacje co do podjętych inwestycji, a także odniesienia do reformy zdrowia i jej wpływu na sytuację placówki.

By | 20 marca 2017|Audycje, Gość Radia eR, Goście Radia eR, Polecamy|

Prezes Centrum Jana Pawła II w Lublinie, ks. dr prałat Tadeusz Pajurek

W rozmowie - zaangażowanie organizacji w działania społeczne, propozycje imprez dotyczących lokalnej promocji osoby papieża-Polaka, a także kwestia rozbudowy obiektów lubelskiego CJP2.  

By | 15 marca 2017|Gość Radia eR, Goście Radia eR, Polecamy|

Rektor Politechniki Lubelskiej, prof. Piotr Kacejko

W rozmowie - kondycja i inwestycje uczelni, komplikacje i wyzwania przed jakimi stoi Politechnika, a także jej edukacyjne propozycje wynikające, m.in. z reformy szkolnictwa wyższego.

By | 15 marca 2017|Audycje, Gość Radia eR, Goście Radia eR, Polecamy|

Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Samorządowego PiS, poseł Sylwester Tułajew

W rozmowie - wyjaśnia co do partyjnych planów związanych z wyborami samorządowymi następnego roku, a także odniesienia do polityki rządu.

By | 14 marca 2017|Audycje, Gość Radia eR, Goście Radia eR, Polecamy|