Goście Radia eR

Prezes lubelskiego okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego, Adam Sosnowski

W rozmowie - komplikacje i wyzwania związane z reformą edukacji oraz wyjaśnienia co do ogólnopolskiego strajku nauczycieli w obronie praw pracowniczych.  

By | 08 marca 2017|Audycje, Gość Radia eR, Goście Radia eR, Polecamy|

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie, Andrzej Łaba oraz kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Pamięci i Chorobą Alzheimera „Kalina”, Anna Bogusz

W rozmowie - społeczne wyzwania związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej oraz wyjaśnienia co do pracy ośrodka dla osób chorych na alzheimera, który - jako jedyny w Lublinie - działa przy DPS Kalina.

By | 08 marca 2017|Audycje, Gość Radia eR, Goście Radia eR, Polecamy|

Przewodniczący Rady Miasta Lublin, Piotr Kowalczyk

W rozmowie - komplikacje, propozycje i wyzwania lubelskiego samorządu oraz konteksty z ostatniej sesji Rady Miasta, m.in. kwestia zaskarżenia do sądu decyzji wojewody o wygaśnięciu mandatu prezydenta miasta, czy spory radnych wokół patronów miejskich inwestycji [...]

By | 07 marca 2017|Audycje, Gość Radia eR, Goście Radia eR, Polecamy|

Prezes Stowarzyszenia „Wspólne Korzenie” w Lublinie, Zbigniew Wojciechowski

W rozmowie - komplikacje i wyzwania dotyczące obecności Polaków na dawnych Kresach, a także propozycje tegorocznej wizyty rodaków w Polsce na czas Wielkanocy.  

By | 06 marca 2017|Gość Radia eR, Goście Radia eR|

Przewodniczący Klubu Radnych PiS w lubelskiej Radzie Miasta, Tomasz Pitucha

W rozmowie - wyjaśnienia dotyczące ostatnich propozycji i uchwał radnych, w tym, m.in. kwestia zaskarżenia decyzji wojewody o wygaśnięciu mandatu prezydenta miasta, sprawa ochrony ogródków działkowych i miejskich nazw dla placów, skwerów i ulic.   [...]

By | 06 marca 2017|Gość Radia eR, Goście Radia eR|

Prezes lubelskiego Stowarzyszenia Postis i przedstawicielka koalicji na rzecz resocjalizacyjnego projektu „Nowa Droga”, Barbara Bojko

W rozmowie - następna edycja resocjalizacyjnego projektu Nowa Droga, obecny etap jego realizacji, a także wyjaśnienia co do naboru opiekunów dla byłych więźniów.  

By | 03 marca 2017|Gość Radia eR, Goście Radia eR|