Multimedia

nowy-start-fio-radio-logo-podpisnowy-start-fio-radio-logo-podpisnowy-start-fio-radio-logo-podpis

Multimedia

Społeczne Forum Pracodawców – retransmisja Radiowego Programu Pomocy Więźniom

Zapraszamy Państwa na retransmisję z naszego pierwszego sympozjum, które zorganizowaliśmy w ramach Społecznego Forum Pracodawców. A jest to nasz radiowy projekt - kompletnie nowe przedsięwzięcie na rzecz zatrudniania osadzonych i osób opuszczających zakłady karne. Do inicjatywy Społecznego Forum Pracodawców zaprosiliśmy urzędy pracy, inspektorat więzienny i samych pracodawców. Jakie podejmujiemy działania, by przywracać byłych więźniów do [...]

16 czerwca 2016|Akcje, Aktualności, Lokalne, Multimedia, Nowy Start, Polecamy|

metryczka1