Radio eR 87,9 FM podejmuje się współpracy na wielu płaszczyznach m.in.: społecznej, edukacyjnej, naukowej, kulturalnej, sportowej, informacyjnej i nowych technologii, internetowej, ekologicznej, zdrowotnej oraz inicjatyw związanych z budową społeczeństwa obywatelskiego.

Patronat medialny oraz Wsparcie medialne obok funkcji reklamowych buduje także pozytywny wizerunek Państwa firmy, będąc elementem strategii PR. Zaangażuj się razem z nami w budowanie prestiżu swojej marki!

W ramach Patronatu medialnego oferujemy (ustalane indywidualnie):

 • Nagranie rozmowy informacyjnej z Organizatorem wydarzenia
 • Emisja rozmowy z Organizatorem
 • Zapowiedzi wydarzenia w paśmie informacyjnym
 • Publikacja informacji na stronie internetowej Radia eR
 • Obsługa reporterska
 • Na prośbę Organizatora może zostać zorganizowany konkurs dla internautów – w przypadku imprezy biletowanej.

Dla wzmocnienia działań promocyjnych wydarzenia oferujemy wykupienie kampanii reklamowej obejmującej:

 • Opcjonalnie: spoty, audycja.

W ramach Patronatu medialnego oczekujemy:

 • Umieszczenia logotypu na materiałach promocyjnych (np. plakaty, afisze, ulotki, bilety, zaproszenia).
 • Możliwość ekspozycji materiałów reklamowych Radia eR (roll-up, banner, ulotki)
 • Umieszczenia logotypu na stronach internetowych Organizatora oraz wydarzenia
 • Umieszczenie logotypu w przestrzeni mediów społecznościowych
 • W przypadku Patronatu nad wydarzeniem biletowanym przekazanie, co najmniej dwóch biletów, które zostaną przeznaczone na nagrody dla słuchaczy lub internautów strony Radia eR.
 • Zawarcie informacji o patronie medialnym w spotach radiowych i telewizyjnych, jeżeli takowe promują wydarzenie.
 • Przekazanie informacji słownej o patronacie w zapowiedziach np. na scenie, odbywających się w trakcie wydarzenia.

Wyżej wymienione warunki podlegają negocjacjom i mogą zostać dostosowane do potrzeb i możliwości Organizatorów.

W ramach Wsparcia medialnego oferujemy:

 • Emisję zapowiedzi wydarzenia (nagraną lub tekstową) w paśmie informacyjnym lub prezenterskim
 • Na prośbę Organizatora może zostać zorganizowany konkurs dla internautów – w przypadku imprezy biletowanej.

W ramach Wsparcia medialnego oczekujemy:
Spełnienie, co najmniej jednego, wybranego punktu z listy oczekiwań:

 • Umieszczenia logotypu na materiałach promocyjnych (np. plakaty, afisze, ulotki, bilety, zaproszenia).
 • Możliwość ekspozycji materiałów reklamowych Radia eR (roll-up, banner, ulotki)
 • Umieszczenia logotypu na stronach internetowych Organizatora oraz wydarzenia
 • Umieszczenie logotypu w przestrzeni mediów społecznościowych
 • W przypadku Patronatu nad wydarzeniem biletowanym przekazanie, co najmniej dwóch biletów, które zostaną przeznaczone na nagrody dla słuchaczy lub internautów strony Radia eR.
 • Zawarcie informacji o patronie medialnym w spotach radiowych i telewizyjnych jeżeli takowe promują wydarzenie.
 • Przekazanie informacji słownej o patronacie w zapowiedziach np. na scenie, odbywających się w trakcie wydarzenia.
Zasady
Formularz kontaktowy